Obchodní podmínky

Internetový obchod - Luděk Brzák

Kontaktní adresa:
ZAHRADNICTVÍ DAHLIA - Luděk Brzák, Sloveč 154, 289 03 Městec Králové
IČO : 49862430, DIČ : CZ7208203178
Tel.: 325 643 741, Mob.: 604 756 795
Email.: dahlia@cbox.cz
http://www.dahliabrzak.cz

Obchodní podmínky:
ZAHRADNICTVÍ DAHLIA - Luděk Brzák Vás informuje : 1/Objednané jiřiny - tj. zakořeněné řízkované rostliny, zasíláme na dobírku :
Balík do ruky. Dle České pošty je Balík do ruky doručen do 24 hodin od podání.
Připočítáváme minimální balné (poštovné je dle váhy 140-160 Kč) a poštovné dle sazebníku České pošty.
Cena jiřin : 1 zakořeněná řízkovaná rostlina : 17,- Kč odrůdy.
Tyto ceny jsou konečné!!!

Zboží rozesíláme ve dnech : pondělí, úterý, středa.
Zásilka je od odeslání doručena do 24 hodin přímo až k Vám na adresu - "přímo až domů".

Pokud chcete být informováni o odeslání zásilky, přiložte, prosím, k objednávce ( poštou ) korespondenční lístek.
Balík do ruky ( Vaše objednávka ) bude odeslána spolu s korespondenčním lístkem. ( pro potvrzení odeslání objednávky ).
( V případě, že nebudete k zastižení doma, kam Vám pošta balík doručí, nechá Vám upozornění - je zde možná ztráta lístečku - proto zaslání korespondenčního lístku ).
Uvádějte, prosíme, kontaktní informace - telefon. Chceme tím předejít zbytečnému uložení zásilek na poště.
Každoročně připravujeme a vydáváme nový seznam jiřin - katalog jiřin a seznam z předešlého roku tímto již pozbývá platnosti. Aktuální platnost katalogu je do 31.5.2019. Poté pozbývá platnost. Po tomto datu, prosíme, neobjednávejte a nebo nás kontaktujte pro domluvu. Sledujte aktuality na našich webových stránkách. Často pro veliký zájem prodlužujeme objednání květin až o týden.

Nový katalog vychází k datu 10.8.2018. Neplatí pro internetový obchod z důvodu pružných informací.

Objednávky zasílejte co nejdříve, protože zakázky rozesíláme podle pořadí došlých objednávek.

TERMÍNY dodání zásilek :
Rostliny zasíláme postupně, od 15.5.2019.
Nedostanete-li zásilku ihned po tomto datu, neurgujte!
Zásilky vyřizujeme postupně do konce května. Rostliny v tomto roce plně vykvetou a vytvoří přezimování schopné hlízy.
Popis pěstování jiřin bude přiložen v zásilce nebo je k přečtení na stránkách zahradnictví Dahlia.

DOPORUČENÍ při objednávání :
Doporučujeme nákup více jak 5 jiřin ( není to povinnost ani pravidlo ), ale z důvodu cen zasebníku České pošty - Balík
do ruky ( Ø 120-150kč dle váhy ).

ČESKÁ POŠTA :
Česká pošta a.s. zavedla službu Balík do ruky. Je vyžadováno telefonní číslo pro kontakt na objednatele.
Současně s potvrzením/odesláním objednávky souhlasíte také se zveřejněním telefonního čísla na zásilce.

REKLAMAČNÍ ŘÁD :
DOPORUČENÍ :
Vzhledem k povaze zboží (jedná se o živé rostliny),je třeba zásilku ihned nebo maximálně do 5 dnů vyzvednout a rozbalit.V případě neodůvodněného pozdního vyzvednutí a uhynutí rostlin nemůže být reklamace uznána. Reklamace bude uznána na rostliny poškozené při přepravě nebo jinak nekvalitní. Reklamaci je třeba provést ihned nebo do tří dnů od doručení zásilky.
1.Reklamace dodaného zboží, zásilky, tj. řízkovaných rostlin - jiřin jsou vždy vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2.Při převzetí zásilky překontrolujte celistvost balíku a obsah. V případě, že jsou jiřiny poškozeny, sepište o tom reklamační zprávu společně s dodavatelem zboží.
3.Reklamujte přímo u provozovatele e-obchodu.
4.V případě reklamace nás nejprve kontaktujte telefonicky pro domluvu. Dodejte doklady o zboží a případně důvod. Reklamaci také pošlete na náš email : dahlia@cbox.cz
5.Adresa pro vyřízení reklamace : ZAHRADNICTVÍ DAHLIA - Luděk Brzák, Sloveč 12.08/2016. Sloveč 154 289 03 Městec Králové IČO : 49862430, DIČ : CZ7208203178 Tel.: 325 643 741 Mob.: 604 756 795 Email.: dahlia@cbox.cz http://www.dahliabrzak.cz.
6.Ochrana osobních údajů :
6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, pohlaví a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 6.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 6.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě pochybností nebo otázek se obraťte na ZAHRADNICTVÍ DAHLIA.
Rádi Vám poskytneme informace a vyřešíme aktuální problém k Vaší spokojenosti.
* s DPH, plus dopravné